Welcome to Ibiza!

ibiza@spain24.ee
Vaata lähemalt

Meil paistab alati päike

spain24.ee
Vaata lähemalt

Barcelona - Vahemere pärl

Elamuste linn
Vaata lähemalt

Welcome to Ushuaia!

ibiza@spain24.ee
Vaata lähemalt

Spain24.ee Gran Canarial

Olete oodatud!
Vaata lähemalt

Welcome to Ibiza!

ibiza@spain24.ee
Vaata lähemalt

Eestikeelne kool Hispaanias, Marbellas?

Tekst: ROCCA AL MARE KOOL

 

 Pildid / - - FullSizeRender(1)Tänane maailm on üha avatum, virtuaalsem, läbipõimunum, valikute- ja võimalusterohkem ka meile eestlastele - meie elu-,töö-, õppimise- puhkuse-, ravi- jms korraldus ning võimalused on muutunud ja muutuvad üha mitmekesisemaks. See tähendab, et maailm muutub aina väiksemaks, mis aga vastupidi peab kasvatama meie kõigi austust, vastutust, hoidu ning aukartust sellesama Maa kui üleloomuliku ime suhtes just nii nagu me armastame oma ema ja isa, keelt ja kultuuri, kodumaad.

Tihtipeale muutub see avatus küsitavaks siis, kui me lapsed peavad minema kooli ja tuleb teha valik – kas tulla Eestisse tagasi või … ?
Üks eelkool kahe õpilase ja ühe õpetajaga on juba alustanud eelmise aasta lõpupoole oma tegevust Marbella piirkonnas Hispaanias. See väike eelkool tegutseb Rocca al Mare kooli õppekava alusel ja meil tekkis mõte – kas mitte Eesti kool Hispaaniasse? Kool ja koolis käimine ei tohiks ju saada meie mõtete ja tegude takistuseks, vaid peab pakkuma ennekõike võimalusi.

Miks me seda teeme?

Haridus on valmisolekute kujunemise elukestev jada. Loomulikult saab inimene palju valmisolekuid kaasa kodust, kuid valdav osa süsteemsest haridusest omandatakse koolis. Vähe on neid peresid, kes suudavad oma lastele peale emakeeleoskuse luua kodus sellise keskkonna, kus kujunetakse ka rahvuskultuuri kandjaks.
Selle heaks näiteks on suure osa eestlaste sundpagulus II maailmasõja järel, kus pea kohe asutati pagulaslaagrites ka eesti koolid ja see esimene põlvkond kandis eesti kultuuri tugevalt edasi läbi ESTOde mitmeid-mitmeid aastakümneid. Teine põlvkond räägib suhteliselt head emakeelt ning kolmas põlvkond teab, et neil on eesti juured, kuid oskab öelda seda vaid oma sünnikoha keeles.

Oleme seda meelt, et kuna mõtlemisprotsessi alus on emakeelne, siis on lihtsam targaks saada läbi emakeelse kooliõppe. Ideaal meie mõistes on vähemalt emakeelne põhikool.

Suur osa meist on juba maailmakodanikud ja see tendents kasvab. Et aru saada ja toime tulla selle tohutul kiirusel muutuva maailmaga ning iseendaga selles maailmas, peavad mõned asjad olema kindlalt paigas – juured. Just nii nagu looduses, peab tugeva juurekavaga puu vastu igasugustele ilmaoludele.

Kellele me seda kooli teeme?

- neile, kes seda soovivad ja vajavad;
- nende perede lastele, kelle elu- ja töökorraldus on neid osaliselt (või ka alaliselt) sidunud Marbella piirkonnaga;
- neile lastele, kelle tervis vajab raviks või taastumiseks teistsugust kliimat.
Lapsed ei pea tingimata olema Rocca al Mare kooli õpilased. Kuna eel- ja põhikooli aluseks on riiklik õppekava, siis ei ole erinevused teiste koolidega nii suured.


Kuidas me seda teeme?

On viis asja, mida me täna juba teame:

- õpetus toimub Rocca al Mare Kooli eel- ja põhikooli õppekava ja väärtuste alusel;
- õpetaja(te)ks on oma ala professionaalid;
- õppimine toimub suures osas värskes õhus, st looduses;
- õppimine on huvipõhine;
- piirkond on Marbella.

On mitmeid asju, mida me täna veel ei tea:

- kui suur on kool (mitu klassi ja õpilast)?
- millisel aadressil täpselt asub?
- kui pikk on koolipäev?
- kuidas toimub söömine?
- kas on ka pikapäevarühm?
- kui suur on õppemaks jne?


Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame vastused siis, kui oleme saanud tagasiside teilt: kui suure kooli järgi huvi on? Usaldage meid! Oleme loonud juba mitu head kooli ning lasteaia.

Siit ka väljakutse õpetajatele – see võib olla võimalus sulle. Kui oled RaM kooli õpetaja või kannad samu väärtusi, soovid panna ennast proovile teises keskkonnas ning luua ise koolikeskkonda, kui sa ei näe teatavas ebamäärasuses mitte probleeme vaid võimalusi, oled avatud ja tahad vaheldust – anna endast märku! Hea, kui sul on klassiõpetaja kutse.


Millal me seda teeme?

Nagu varem kirjutatud – oleme juba vaikselt alustanud. Kui nõudlus just esialgu väga suureks ei osutu, siis järgmisest õppeaastast.

Niisiis - kas teeme Hispaaniasse professionaalselt toetatud n-ö sanatoorse pendelmigratsiooni kooli?

Meie vaim on valmis –nüüd sõltub TEIST!

Registreerida saate  http://www.ramkool.edu.ee

 

13.02.2015